Vẹt yến phụng còn có nhiều cái tên khác như: Yến phụng hay vẹt đuôi dài Úc [2] , loài này có tên tiếng anh là “Budgie”. Chúng là một trong những loài vẹt thông minh và có tính bầy đàn rất cao. Hành vi của loài vẹt yến phụng sẽ thể hiện điều chúng đang muốn và trong bài viết này WikiFarm sẽ nói về về hành vi loài vẹt yến phụng, nếu bạn chưa biết bạn có thể tìm hiểu qua bài viết này nhé.