Bài tập tuần 7: Thích ứng với vật tạo ra tiếng động

Bài tập tuần 7: Thích ứng với vật tạo ra tiếng động


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về nghe
• Phối hợp mắt tay và sự liên tưởng (Điều này đã được ghi nhận khi bé đáp ứng với âm thanh trực tiếp)

Tạo ra âm thanh với cái lắc hay chuông. Có phải bé quay đầu, hay nhìn, quay người về phía phát ra âm thanh trực tiếp? Tạo ra tiếng động bên trái của bé và quan sát. Tiếp theo đi qua bên phải của bé tạo ra tiếng động. Làm vài lần. Đầu tiên di chuyển cái lắc từ bên trái của bé, ra trước mặt, rồi qua bên phải. Để bé đụng vào cái lắc hoặc chuông. Cầm cái lắc hay chuông trước mặt bé. Có phải bé sẽ với nó? Nếu vậy, hãy để bé sờ hay cố túm chặt nó. Nếu bé không với nó, đi về bên trái dùng lúc lắc hay cái chuông tạo ra âm thanh. Có phải đầu bé quay lại?

Phải lặp lại những hoạt động của tuần trước. Những hoạt động này cần thiết cho việc học tập tiếp sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *