Bài tập tuần 17: Lắng nghe và làm

Bài tập tuần 17: Lắng nghe và làm 


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức về âm thanh khác nhau.
• Nhận thức về kiểu nhịp điệu.
• Những kỹ năng lắng nghe.
• Cảm giác sờ chạm

Tháo hai mặt kim loại từ một cái hộp rỗng như hộp đựng cà phê, và thay chúng bằng những cái nắp nhựa được điều chỉnh cho vừa khít hai đầu. Đặt cái hộp đứng trước mặt bé. Nên đỡ bé ở tư thế ngồi.

Vỗ tay bạn lên nắp hộp theo một kiểu mẫu hay theo nhịp 1-2, 1-2. Nói chuyện với bé và khuyến khích bé nghe bạn vừa vỗ vừa nói 1-2, 1-2.

Có phải bé chú ý? Lặp lại việc vỗ hộp vài lần và khuyến khích bé dùng tay tự vỗ hộp tạo tiếng kêu. Đừng hy vọng bé tạo ra được nhịp. Tuy nhiên, nếu bạn lặp lại hoạt động này thường xuyên, bé sẽ có thể tạo ra được những mẫu nhịp khi bé lớn hơn một chút. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *