Bài tập tuần 31: Lắc, Nghe và Tìm

Bài tập tuần 31: Lắc, Nghe và Tìm


Hoạt động này mang lại:
• Tăng khả năng nghe
• Hiểu biết về khái niệm ‘bên trong’
• Phối hợp mắt – tay
• Tập hợp các kỹ năng

Sử dụng một dụng cụ để đựng như hộp giày, hộp thiếc, hay vài loại tương tự như hũ lọ. Đặt một đồ chơi nhỏ, một cái lúc lắc hay một khối gỗ vào trong hộp và đậy lại. Lắc cái hộp để tạo âm thanh. Hỏi bé cái gì bên trong. Nhấn mạnh từ ‘bên trong’. Mở hộp để bé nhìn vào bên trong. Lấy đồ vật ra cho bé quan sát và cảm nhận nó. Gọi tên đồ vật và nói bé bỏ vào trong hộp. Đậy nắp và lắc hộp. Hỏi trẻ lần nữa vật gì bên trong và cho bé liếc nhìn, mở nắp và lấy vật ra. Lặp lại hoạt động này khi bé còn thích thú.

Ở lúc khác, đổi đồ vật đặt trong hộp. Điều này gia tăng sự hứng thú của bé và hỗ trợ bé học tên của những đồ vật khác nhau khi bỏ vào trong hộp. Bé còn khám phá ra rằng những đồ vật khác nhau sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau khi chúng bị lắc trong dụng cụ chứa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *