Bài tập tuần 24: Thả và Rơi

Bài tập tuần 24: Thả và Rơi


Hoạt động này mang lại:
• Phối hợp mắt tay
• Nhận thức về khái niệm “xuống”
• Xúc giác
• Ước muốn được độc lập
• Lắng nghe những âm thanh do những đồ vật rơi xuống

Lấy một đồ vật như muỗng hay cái móc quần áo. Cho bé nhìn vật đó và cho bé cầm để cảm nhận nó. Đặt bé ngồi trên sàn nhà. Cầm một vật để cao hơn tầm nhìn của bé một tí và khuyến khích bé nhìn bạn thả đồ vật ra.

Có phải bé cố với lấy đồ vật đó? Chỉ cho bé xem đồ vật lần nữa. Gọi tên đồ vật. Cầm đồ vật lên và thả cho rơi xuống. Nói từ “xuống” khi bạn đang thả đồ vật. Lặp lại vài lần, nhấn mạnh từ “xuống”.

Đưa cho bé cầm đồ vật. Có phải bé thả ra hay ném nó đi? Lấy lại đồ vật đó và cho bé thả hoặc ném đi tiếp, liên tục cho đến khi bé chán.

Chọn một vài đồ vật khác cho bé cầm, nắm, cảm nhận, thả ra và nhìn nó rơi xuống. Mỗi khi một vật bị thả ra, nói từ “xuống” để nhấn mạnh khái niệm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *